ADHD SYMPTOMER

ADHD symptomer kan variere afhængigt af den enkelte person, ligesom påvirkningsgraden også kan variere fra person til person. Der er også forskel på ADHD symptomer hos børn og voksne. Der findes dog nogle symptomer, der kendetegner ADHD, som størstedelen af personer med ADHD oplever. Oftest kredser disse symptomer på ADHD sig omkring evnen til at koncentrere sig og sidde stille. Hvis man oplever nogle af disse symptomer, er det dog ikke ensbetydende med at man har ADHD. Der kan være mange grunde til, at det kan være svært at holde sig fokuseret, men hvis man oplever det i stort set alle samtaler man har og samtidig har svært ved at holde sig i ro, så er det en god idé at få det afklaret med en ADHD symptomer test. De fleste med ADHD symptomer er dog ikke i tvivl og har en idé om, hvad deres symptomer skyldes.

Mest almindelige symptomer på ADHD

Selvom der kan være forskel på ADHD symptomer voksne og ADHD symptomer hos børn, så er der stadig nogle symptomer, som går igen. Den eneste forskel er, at der kan være forskel på, hvor stærkt man oplever dem og hvor meget de påvirker en i ens hverdag. Indlæringsevnen påvirker f.eks. børn mere end voksne, da voksne i de fleste tilfælde er færdige med at lære og i stedet bruger det, de allerede har lært, i dagligdagen. De mest almindelige symptomer på ADHD relaterer sig til områder i hjernen, som har med opmærksomhed at gøre. Det vil med andre ord sige, at de fleste ADHD symptomer har med fokus og koncentration at gøre.

Et andet område som ADHD symptomer påvirker, er evnen til at sidde stille og holde sig i ro. Dette er dog mest synligt hos børn. Hos voksne med ADHD kommer denne form for hyperaktivitet oftest til udtryk i deres tankemønstre og ikke så meget i fysisk forstand. Det betyder dog ikke, at der ikke findes voksne, der er hyperaktive som en konsekvens af deres ADHD, blot at det i de fleste tilfælde er mere normalt hos børn. Impulsivitet kan også være et symptom på ADHD, både hos børn og voksne, men igen, så er det ikke lige så tydeligt i en voksen person, som det er i et barn. Uanset alder, så er det de samme symptomer der går igen.

Laboratorietestet kvalitet

Canavita tester alle produktioner på et tredjepartslaboratorie i Schweiz. Dette er din sikkerhed for, at vores produkt altid lever op til samme høje standard, og værdierne altid er de samme.

ADHD symptomer: Koncentration og fokus

Et af de symptomer de fleste med ADHD oplever mest, er en nedsat evne til at fokusere og koncentrere sig. Det kan f.eks. komme til udtryk i samtaler med andre mennesker, hvor personer med ADHD vil opleve, at de har svært ved at holde deres opmærksomhed på indholdet af samtalen. Det kan også ses i en nedsat evne til at fokusere på én enkelt opgave. Mange med ADHD har tendens til at skifte fokus konstant og dermed starte på en masse opgaver, men aldrig få dem gjort færdig, inden de starter på en ny opgave.

Grunden til, at personer med ADHD har koncentrationsvanskeligheder, skyldes, at specifikke receptorer i hjernen er i en form for dvaletilstand. De pågældende receptorer er tilfældigvis dem, som er modtagelige overfor dopamin, som er et af kroppens ’lykkestoffer’. Dopamin står for vores indlæringsevne, motivation samt vores evne til at være opmærksomme og fokuserede. Hvis disse receptorer ikke interagerer med den dopamin, der produceres i hjernestammen, vil det påvirke de ovenstående faktorer i en eller anden grad.

ADHD symptomer: Hyperaktivitet og impulsiv adfærd

Disclaimer: ADHD er en neurologisk lidelse, der kræver, at man har en læge med inden over, inden man eventuelt kaster sig ud i at bruge CBD olie. Det skyldes, at selvom CBD kan være gavnligt, så kan det også interferer med den medicin man allerede får og dermed ødelægge dens virkning. Canavita vil gerne gøre det klart, at brugen af CBD mod neurologiske lidelser altid skal afklares med egen læge, inden man går i gang med at behandle sine symptomer selv. Ved at gøre dette kan man være sikker på at gøre det rigtigt.Andre almindelige symptomer på ADHD er impulsiv adfærd og hyperaktivitet. Disse symptomer kommer oftest til udtryk ved, at man har svært ved at vente, til det bliver ens tur til at tale og derfor ofte afbryder samtaler ved at svare, inden det er blevet ens tur. Dette kan være et stort irritationsmoment for dem, man taler med, hvilket personer med ADHD godt kan fornemme. Det kan være med til at gøre, at personer med ADHD udvikler en form for social angst. Hyperaktivitet kommer mest til udtryk ved, at personer med ADHD kan opleve problemer med at holde hænder og fødder i ro samt sidde stille uden at bevæge sig hele tiden. Disse symptomer skyldes også et af kroppens ’lykkestoffer’ – serotonin, der styrer døgnrytmen og søvnen.

Det skyldes også de receptorer, der befinder sig i en dvale tilstand, på samme måde som med dopamin. Det er her, ADHD-medicin er effektivt. Det går simpelthen ind og stimulerer hjernen på en måde, som gør man bedre kan optage disse to ’lykkestoffer’. Hvis man ikke er meget for ADHD-medicin af den ene eller anden grund, så findes der mange, der har gode erfaringer med CBD olie. Det skyldes, at CBD olie stimulerer og aktiverer de førnævnte receptorer og gør dem mere modtagelige over for serotonin og dopamin. Resultatet er, at man bedre kan styre sine impulser, ligesom man vil opleve, at man har nemmere ved at koncentrere sig. CBD olie må dog ikke tages som et middel mod ADHD, da det ikke kan helbrede personer med ADHD, men blot gå ind og dæmpe nogle af de meste almindelige symptomer. Det skal i stedet ses som et naturligt alternativ til ADHD-medicin. Man skal dog ikke begynde at bruge CBD olie, uden at man har talt med sin læge først.

Disclaimer: ADHD er en neurologisk lidelse, der kræver, at man har en læge med inden over, inden man eventuelt kaster sig ud i at bruge CBD olie. Det skyldes, at selvom CBD kan være gavnligt, så kan det også interferer med den medicin man allerede får og dermed ødelægge dens virkning. Canavita vil gerne gøre det klart, at brugen af CBD mod neurologiske lidelser altid skal afklares med egen læge, inden man går i gang med at behandle sine symptomer selv. Ved at gøre dette kan man være sikker på at gøre det rigtigt.

FAQ

30 dages tilfredshedsgaranti eller pengene retur

Canavita tilbyder tilfredshedsgaranti. Det betyder, at du kan benytte vores CBD olie i 30 dage efter vores anvisninger. Oplever du ikke effekten, så refunderer vi dit køb.

Premium CBD olie 10%
Premium CBD olie 10%
Premium CBD olie 10%
Premium CBD olie 10%
Premium CBD olie 10%

Premium CBD olie 10%

KØB HER
Premium CBD olie 20%
Premium CBD olie 20%
Premium CBD olie 20%
Premium CBD olie 20%
Premium CBD olie 20%

Premium CBD olie 20%

KØB HER
Premium CBD olie 30%
Premium CBD olie 30%
Premium CBD olie 30%
Premium CBD olie 30%
Premium CBD olie 30%

Premium CBD olie 30%

KØB HER

Laboratorietests

Benyt QR-koden og se laboratorietests på alle vores styrker.

PageFly - Advanced Shopify Page Builder

Andre blogs og studier om CBD

Bedre søvn med CBD

Hvad er CBD?

Hvad er ADHD?