ADHD VOKSNE

ADHD hos voksne bliver i alt for mange tilfælde aldrig diagnosticeret eller behandlet. Årsagerne til dette kan være forskellige, men i mange tilfælde handler det om, at det ikke bliver opdaget i barndommen eller at symptomerne bliver tilskrevet andre ting. Som konsekvens af dette, opfattes de ADHD symptomer voksne oplever ikke altid som symptomer, men i stedet som en del af vedkommendes personlighed. Heldigvis er der kommet mere fokus på ADHD hos voksne igennem de seneste år. Det gør, at flere og flere voksne med ADHD får det diagnosticeret og behandlet. Selvom mange voksne har accepteret deres symptomer som en del af dem, så har dette øgede fokus gjort, at det er blevet lettere for mange voksne at sætte ord på deres tanker og følelser, og dermed gjort det lettere for dem at leve med deres symptomer. Der er dog stadig mange voksne, der har ADHD uden at vide det og kunne have godt af at få det afklaret.

Antal voksne med ADHD i Danmark

Der findes ikke nogen præcise tal på, hvor mange danske voksne der lever med ADHD. Det vurderes dog, at ca. 1-3% af den voksne danske befolkning har ADHD. Disse tal er dog baseret på den udredning ADHD voksne selv har opsøgt. Det må derfor antages at det aktuelle tal, kan være større. I modsætning til børn med ADHD har man ikke gjort lige så meget for at finde ud af, hvor mange der har denne neurologiske lidelse. Det gør at man ikke med sikkerhed kan sige, hvor stort et antal der rent faktisk er tale om. Det gør, at der stadig er en vis usikkerhed forbundet med hvordan voksne med ADHD oplever og lever med det.

En ting er man dog sikker på, og det er, at ADHD hos voksne ikke udvikler sig. Det skyldes, at de har haft det siden deres barndom, hvilket også er den tid, hvor symptomerne er mest åbenlyse. Dette er også en af grundende til, at mange voksne med ADHD aldrig får det diagnosticeret. De har været, som de er, lige siden de var børn og derfor vækker det heller ikke opsigt eller bekymring hos dem. Det gør, at de heller ikke opsøger en læge for at få en faglig vurdering, men i stedet forsætter deres liv som normalt. ADHD hos voksne kan dog have værre konsekvenser end hos børn, så man bør som voksen være opmærksom på, om man udviser nogle af de klassiske symptomer på ADHD og i så fald, tage den ADHD test voksne kan tage.

Laboratorietestet kvalitet

Canavita tester alle produktioner på et tredjepartslaboratorie i Schweiz. Dette er din sikkerhed for, at vores produkt altid lever op til samme høje standard, og værdierne altid er de samme.

ADHD voksne: Forskel på mænd og kvinder?

ADHD symptomer voksne mænd vs. ADHD symptomer voksne kvinder er et område, som der stadig forskes i, men indtil videre har man opdaget tydelige forskelle på, hvilke symptomer henholdsvis mænd og kvinder døjer med. Der er dog samtidig én ting, som mænd og kvinder har tilfælles, når det kommer til at sætte ord på de symptomer, de oplever – forklaringen på de symptomer, de udviser. Hvis drenge eller mænd er hyperaktive eller impulsive, vil det ofte betegnes som typisk ADHD adfærd, men hos piger eller kvinder, vil det i mange tilfælde blive opfattet af omverden, som at pigen/kvinden er udadreagerende eller trodsig.

Denne forskel i opfattelse har den konsekvens, at ADHD ikke bliver opdaget hos piger eller kvinder i samme grad som hos drenge og mænd. Samtidig bliver ADHD i langt de fleste tilfælde først, opdaget når kvinderne er voksne, hvis det, da overhovedet bliver opdaget. Samtidig udvikler kvinder med ADHD oftere andre psykiske lidelser, som f.eks. depression og angst. Mænd kan også udvikle andre psykiske lidelser, men ikke i samme grad som kvinder. Det er derfor åbenlyst, at der er forskel på, hvordan kvinder og mænd oplever at have ADHD, både i forhold til, hvordan det er at leve med, men også i forhold til omverdens opfattelse.

ADHD voksne: Symptomer og behandling

Når det kommer til symptomer på ADHD, så kan det være forskelligt fra person til person. Der er dog nogle symptomer, som deles af de fleste, både børn og voksne, mænd og kvinder. De mest almindelige og kendte symptomer er forskellige former for hyperaktivitet og impulsivitet. Det viser sig oftest, ved at det er svært for personen at sidde stille og holde sine fødder og hænder i ro, ligesom det kan være svært at lade være med at afbryde andre, når de taler og vente på, at det bliver deres tur. Opmærksomhedsbesvær er også et andet klassisk symptom på ADHD. Det viser sig, ved at det er svært at bevare fokus og koncentrere sig om én ting ad gangen, og ved, at man ofte starter på nye opgaver, inden man når at få færdiggjort dem, som man har startet. Det skal dog siges, at disse symptomer ikke nødvendigvis har noget at gøre med ADHD.

I de fleste tilfælde behandles ADHD med centralstimulerende medicin og der er ikke stor forskel på den ADHD medicin voksne og børn behandles med. Der findes også naturlige alternativer, som f.eks. CBD olie, der ligesom den centralstimulerende medicin går ind og aktiverer nogle receptorer i hjernen, så de bliver mere modtagelige over for bl.a. dopamin og serotonin. Hvis man gerne vil afprøve naturlige alternativer til konventionel medicin, som f.eks. CBD olie mod ADHD, så er det vigtigt, at man ikke bare kaster sig ud i det, men i stedet sørger for at konsultere sin læge eller psykiater for at få den bedst mulige rådgivning omkring det. Det er også en god idé at finde forskellige studier omkring den form for alternative behandling, man overvejer, for at få en idé om, om det er noget, som rent faktisk kan have en effekt på ens symptomer.

Disclaimer: Symptomer på ADHD er ikke nødvendigvis tilstedet på grund af ADHD og det er derfor vigtigt, at man ikke diagnosticerer sig selv ved hjælp af informationer, man har fundet fra forskellige kilder. I stedet skal man tale med egen læge om de symptomer, man oplever, så vedkommende kan vurdere, hvilke skridt der skal tages. Canavita opfordrer også kraftigt til, at man ikke begynder at bruge CBD olie mod ADHD uden at man har snakket med sin læge om det først. Det skyldes blandt andet, at det at begynde at bruge CBD olie, kan modvirke effekten af en eventuel medicinsk behandling, som man allerede er gået i gang med.

FAQ

30 dages tilfredshedsgaranti eller pengene retur

Canavita tilbyder tilfredshedsgaranti. Det betyder, at du kan benytte vores CBD olie i 30 dage efter vores anvisninger. Oplever du ikke effekten, så refunderer vi dit køb.

Premium CBD olie 10%
Premium CBD olie 10%
Premium CBD olie 10%
Premium CBD olie 10%
Premium CBD olie 10%

Premium CBD olie 10%

KØB HER
Premium CBD olie 20%
Premium CBD olie 20%
Premium CBD olie 20%
Premium CBD olie 20%
Premium CBD olie 20%

Premium CBD olie 20%

KØB HER
Premium CBD olie 30%
Premium CBD olie 30%
Premium CBD olie 30%
Premium CBD olie 30%
Premium CBD olie 30%

Premium CBD olie 30%

KØB HER

Laboratorietests

Benyt QR-koden og se laboratorietests på alle vores styrker.

PageFly - Advanced Shopify Page Builder

Andre blogs og studier om CBD

Bedre søvn med CBD

Hvad er CBD?

CBD olie mod smerter