Hvordan kan CBD olie hjælpe mod smerter?

*Canavita giver ingen garantier for at behandling med CBD olie og CBD produkter i alle tilfælde har en virkning. Lider du af smerter? Studier peger på, at op til hver femte person i Europa lider af kroniske smerter. Det kan være alt fra gigtsmerter til irriteret tyktarm til migræne, og meget tyder på at medicinsk cannabis og CBD olie kan have en gavnlig effekt på en lang række af denne type lidelser.

Introduktion

Da smerter er en individuel størrelse, er det svært at komme med en præcis og entydig definition. Smerter bør, tværtimod, defineres ud fra den enkeltes oplevelse af smerte.

Smerte er en af vores mest grundlæggende fysiske følelser, som vi alle har oplevet på et tidspunkt i vores liv. Forskellige former for smerte, påvirker os på forskellige måder, men det er når en smerte bliver kronisk, at den virkelig ændrer og påvirker vores livskvalitet i en negativ retning.

Måden vi reagerer på smerte er ligeledes en individuel størrelse. Nogle får voldsomme temperaments udbrud (kort lunte) når de har store smerter. Andre bliver stille og indadvendte. Vores fysiske og psykiske helbred og generelle livskvalitet er altså i spil, hver gang vi plages af smerter, og netop derfor har kroniske smertelidelser udviklet sig til et stort og støt voksende sundhedsproblem.

I takt med, at der i dag er et stigende fokus på den åbenlyse sammenhæng mellem helbred og en sund livsstil, har alternative behandlingsformer vundet frem. Bl.a. har medicinsk cannabis vist sig at have god effekt på en række kroniske smerter. Tina Horsted er privatpraktiserende smertelæge og dén danske læge, der indtil videre har behandlet flest patienter - omkring 140 patienter i skrivende stund – med medicinsk cannabis og CBD olie, hvoraf ca. halvdelen af disse har været gigtpatienter.

"De er næsten alle ældre kvinder, der har udviklet forandringer i nervesystemet, som giver såkaldte neuropatiske smerter. Det vil sige brændende og udstrålende smerter i ryg og arme eller ben. Stort set alle har god effekt af behandlingen,” udtaler Tina Horsted.

Nogle patienter oplever nærmest, at de “får livet tilbage” efter behandlinger med CBD olie mod smerter, hvilket f.eks. denne positive historie beskriver. Patienten havde i 24 år døjet med ulidelige gigtsmerter, men oplevede markant og livsgivende forbedring efter behandling med medicinsk cannabis hos Tina Horsted.

Forskning
Af denne årsag, åbnes der nu gradvist mere og mere op for dansk forskning af medicinsk cannabis og CBD olie mod en lang række lidelser, der muligvis påvirkes positivt gennem det såkaldte endocannabinoide system, som vi ser nærmere på i næste afsnit.

CBD og det endocannabinoide system
Det endocannabinoide system, forkortet ECS, er et naturligt signalsystem, der ikke kun findes i mennesker, men i alle hvirveldyr. I 1990´erne opdagede en forsker kroppens signalstoffer, kaldet de indre cannabinoider, der har en aktiv virkning på cannabinoidreceptorerne, (CB1 og CB2). Disse receptorer er bredt fordelt over hele kroppen – i hjernen, organerne, tarmsystemet, bindevæv, kirtler og i immunceller. Det endocannabinoide system er derfor involveret i en lang række forskellige reguleringsprocesser i kroppen, såsom appetit, blodtryk, blodgennemstrømning til hjernen, metabolisme, kvalme, immunforsvaret, inflammation, hukommelse, humør, bevægelse, smerte, reproduktion og stress. Det gør det endocannabinoide system til et af de vigtigste fysiologiske systemer i vores krop.

Kroppen danner med andre ord selv cannabis-lignende stoffer, der binder sig til menneskets endocannabinoide system, og bidrager til reguleringen heraf. Forskning tyder i denne sammenhæng på, at cannabidiol (CBD) kan forbedre funktionen af det endocannabinoide system og øge egenproduktionen af cannabinoiden Anandamid. Det er et kemisk stof, vi selv producerer i hjernen, der netop aktiverer CB1 og CB2 receptorerne. Dette indikerer, at kroppen kan benytte dele af cannabisplantens aktive stoffer (cannabidiol / CBD og tetrahydrocannabinol / THC) til at regulere det endocannabinoide system.

Opdagelsen af det endocannabinoide systems funktion i mennesket understøtter den efterhånden omfattende evidens, der findes vedrørende medicinsk cannabis’ lindrende effekt på en lang række af lidelser.

CBD olie som behandling mod smertelidelser

Med opdagelsen af det endocannabinoide system, har CBD olie – eller medicinsk cannabis – vist sig at have en positiv og smertelindrende effekt på en lang række af kroniske smertelidelser.

Det understreges bl.a. i en omfattende artikel fra 2018, hvor man gennemgik en lang række studier og forsøg med CBD olie og varierende kroniske smerter, foretaget i perioden 1975 - 2018. Konklusionen var klar: medicinsk cannabis havde markante og effektive effekter på generel smertelindring af en række kroniske smertelidelser. Af studierne fremgik det ligeledes, at forsøgspersonerne ikke havde tilbøjelighed til at udvikle modstandsdygtighed over for CBD's indvirkning. Dette betød, at de ikke behøvede at øge deres dosis af CBD olie.

F.eks. understreger en grundig gennemgang af cannabidiols effekter på irriteret tyktarm i det anderkendte tidsskrift Phytotherapy Research, at CBD har yderst lovende anti-inflammatoriske og smertedæmpende effekter på kroniske tarmlidelser.

Det samme er tilfældet med endometriose, der hos kvinder kan føre til voldsomme smerter i underlivet og nedsat fertilitet. Her peger ny forskning netop på CBD's virksomme egenskaber, ved at genregulere og genetablere balancen i underlivet.

Tilsvarende kan medicinsk cannabis bidrage til behandlingen af kraftig hovedpine og migræne, ved at blokere den neurale “trafik” i områder af hjernen associeret med netop CB1-receptorer.

Ligeledes peger forskning på, CBD kan have gavnlige virkninger på smertelindring af både slidgigt og leddegigt. Det skyldes bl.a. naturstoffets anti-inflammatoriske egenskaber og cannabidiols evne til, at blokere de receptorer i hjernen, der modtager smerte-signalerne fra kroppens hævede led. CBD olie mod gigt giver nyt håb om et smertefrit liv blandt gigtpatienter.
Samtidig er der ingen alvorlige bivirkninger eller vanedannede effekter ved anvendelse af medicinsk cannabis, hvilket ofte er tilfældet ved konventionelle, medicinske behandlingsformer. Det var netop konklusionen i en rapport fra WHO fra 2018. Årsagen er, at CBD er et 100 % plantebaseret og helt naturligt alternativ til den typiske lægeordinerede smertemedicin, uden euforiserende eller psykoaktive virkninger, der normalt forbindes med hampeplanten.

Fakta:
Man øger risikoen for hjertestop med 30-50 procent, hvis man spiser smertestillende gigtmedicin.
Patienter, der benytter smertestillende COX-2-hæmmere, har en 19 % større risiko for at dø af et slagtilfælde, sammenlignet med patienter, der ikke tog smertestillende.

Bruger du i forvejen medicin, så anbefaler vi, at du taler med din læge inden, at du benytter CBD samtidigt.

Hvis du allerede er igang med en medicinsk behandling af smerter, bør du altid for en god ordens skyld tage en snak med din læge om brugen af medicinsk cannabis, inden du begynder brugen heraf. Der kan være enkeltstående tilfælde, hvor nogle medikamenter ikke fungerer optimalt sammen. Samtidig kan det være svært at mærke hvad der egentlig virker, hvis man blander flere medikamenter sammen i én stor “medicinsk cocktail”.

Vi anbefaler derfor istedet, at du prøver de forskellige medicinske løsninger af separat.
CBD og medicinsk cannabis skal ses som et bivirkningsfrit og naturligt alternativ, der har et spændende potentiale for behandling af en lang række smerte lidelser.

Canavita hverdagsrutine

CBD olie er et effektivt kosttilskud til at sikre, at du opnår den livskvalitet i dagligdagen, som du ønsker. Canavita sikrer, at du trygt og sikkert kan købe CBD olie af højeste kvalitet.

FAQ

Premium CBD olie 10%
Premium CBD olie 10%
Premium CBD olie 10%
Premium CBD olie 10%
Premium CBD olie 10%

Premium CBD olie 10%

Køb her
Premium CBD olie 20%
Premium CBD olie 20%
Premium CBD olie 20%
Premium CBD olie 20%
Premium CBD olie 20%

Premium CBD olie 20%

Køb her
Premium CBD olie 30%
Premium CBD olie 30%
Premium CBD olie 30%
Premium CBD olie 30%
Premium CBD olie 30%

Premium CBD olie 30%

Køb her

Andre blog og studier om CBD

CBD hjalp på Dittes kroniske smerter

Sådan kan CBD hjælpe din angst

Kan man benytte CBD under graviditet